Nosaukums Uzņēmuma kontaktpersona Uzņ. Reģ.Nr. Nozares arodbiedrības Spēkā līdz Dokuments
PII MārpuķīteBrigita Seškēna (brigita7232@inbox.lv)4008043830/041005Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
PII CālītisEvija Rateniece4008043830/0401004Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Spec.PII SaulespuķesSandra Demme (sandrademme@inbox.lv)4008043830/0401003Industriālo nozaru arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Tilžas internātpamatskolaIlona Dzene (tis-dati@inbox.lv)4008043830/0328033Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Baltinavas speciālā kristīgā skolaMarija Skaba (baltinava.ksi@inbox.lv)4008043830/0322032Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Viļakas Valts ģimnāzijaTamāra Mihačova (vvg-skola@inbox.lv)4008043830/0319031Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Balvu valsts ģimnāzijas pirmorganizācijaVioleta Pušpure (bpg@parks.lv)4008043830/0319030Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Tilžas vidusskolaDzintars Students (dzinciss@inbox.lv)4008043830/0313028Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Rugāju novada vidusskolaIvars Vītols (rugvsk@navigator.lv)4008043830/0313027Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Bērzpils vidusskolaĀrija Logina4008043830/0313025Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Baltinavas vidusskolaImants Slišāns (baltinava-vsk@inbox.lv)Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība2013-12-31Koplīgums
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāleRuta Bukša (viksnaskola@gmail.com)Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaBeztermiņaKoplīgums
Viļakas pamatskolaAnželika Ločmele (vpamatskola@inbox.lv)Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība2015-12-31Koplīgums
Viduču pamatskolaInāra Sokirka (viduci@inbox.lv)Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība2013-12-31Koplīgums
Upītes pamatskolaSvetlana Bukovska (upites.skola@inbox.lv)Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība2014-12-31Koplīgums